Orkla - Foods česko a Slovensko

14. 02. 2019

V Národní potravinové sbírce darujeme více než 3 000 kojeneckých výživ Hamánek

Hamé se již potřetí stalo partnerem Národní potravinové sbírky, která se uskuteční v sobotu 10.11. V jejím rámci daruje potravinové bance celkem 3 156 ks kojeneckých výživ ve skleničkách o celkové váze 1,77 tuny, které tak budou moci být využity pro veřejně prospěšné účely.

V Národní potravinové sbírce darujeme více než 3 000 kojeneckých výživ Hamánek
Naše trvanlivé výrobky jsou pro tuto charitativní aktivitu ideální

„Jme hrdi na to, že jsme se stali partnerem Národní potravinové sbírky. Považuji ji za významnou a již tradiční charitativní aktivitu v Česku. Pomáhat je třeba a když jako česká firma můžeme pomoci potřebným v zemi, kde sídlíme a regionech kde vyrábíme, tak to uděláme. Zvláště, když většinu našeho portfolia činí trvanlivé výrobky, které jsou pro tuto charitativní aktivitu ideální,“ připomněl Pawel Szczesniak, CEO Orkla Foods Česko a Slovensko, do níž se nově společně integrují Hamé a sesterská firma Vitana.

Pro zajímavost, kdyby se darované skleničky s výživou postavily v řadě za sebou, tak zaberou délku více než 205 m.

Dětské výživy poputují dětem prostřednictvím odběratelských organizací, kterými jsou místní odbory sociálně právní ochrany dětí v regionech, azylové domy, dětské domovy, charity a farnosti.

Národní potravinová sbírka, kterou organizuje Byznys pro společnost, se uskuteční v sobotu 10. listopadu. Do 6. ročníku se letos zapojí více než 660 prodejen ve všech regionech České republiky. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží pak putují například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v azylových domech a dalším potřebným. Každoroční vlnu solidarity podtrhují také dobrovolníci, kteří pomohou sbírku uskutečnit.

Cílem celonárodní charitativní akce Národní potravinové sbírky je již tradičně dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci. Národní potravinovou sbírku organizuje BpS - Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, NADĚJÍ, Armádou spásy, Charitou Česká republika. Na realizaci sbírky se podílí také řada neziskových organizací a tisíce dobrovolníků. Záštitu nad letošním – již šestým ročníkem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

Přehled všech prodejen, kde se sbírka uskuteční je k dispozici na narodnipotravinovasbirka.cz.

Hamé rovněž rozvíjí další aktivity v oblasti CSR, podporuje například desítky nejrůznějších aktivit a projektů na celém území republiky.