Orkla - Foods česko a Slovensko

11. 07. 2024

Zavedení flexibilní a diverzitní pracovní kultury v Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zavedení flexibilní pracovní kultury vč. managementu MD/RD a vytvoření podmínek pro diverzitní pracovní prostředí ve vybraných provozovnách spol. Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.

Zavedení flexibilní a diverzitní pracovní kultury v Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.
Zavedení flexibilní a diverzitní pracovní kultury v Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. a Hamé s.r.o.


Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_012/0003895

Doba realizace projektu: 1.2.2024 - 31.12.2025

Cílová skupina: Zaměstnanci provozoven Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. v Praze, Byšicích a Starém Městě a zaměstnanci Hamé s.r.o. v Babicích.

Klíčové aktivity:

KA1: Zpracování analýz výchozího stavu u zaměstnavatelů

KA2: Tvorba strategií

KA3: Implementace opatření

KA4: Implementace technologií a nástrojů pro podporu flexibility a genderově diverzitní pracovní kultury

KA5: Závěrečné vyhodnocení strategií a zpracování závěrečné zprávy