Orkla - Foods česko a Slovensko

06. 01. 2022

Uhlíkovou stopu jsme snížili o 55 procent

Společnost Orkla Foods Česko a Slovensko snížila v závodě v Byšicích uhlíkovou stopu ve výrobě o 55 procent. Od roku 2014 firma investovala do environmentálních aktivit v České republice již několik desítek milionů korun. Orkla se také zaměřuje na uhlíkovou stopu u svých výrobků, úsporu energií, snížení spotřeby vody a recyklaci obalů.

Uhlíkovou stopu jsme snížili o 55 procent
Závod v Byšicích

Naše mateřská společnost Orkla podepsala v červenci 2021 Kodex chování EU v oblasti boje proti změnám klimatu jako jedna z prvních potravinářských firem na světě.

„Závod v Byšicích, kde vyrábíme polévky, se zaměřuje na snižování uhlíkové stopy již od roku 2014. Za pět let se zde podařilo snížit uhlíkovou stopu při výrobě o 55 procent. V loňském roce jsme představili také logo Výrobek šetrný k planetě, který informuje spotřebitele o nízké uhlíkové stopě našich polévek. Ve snižování dopadu výroby na životní prostředí stále pokračujeme. Třeba tím, že hledáme řešení pro ekologičtější obaly, nižší spotřebu vody a energií,“ říká Magdaléna Šodorová z oddělení marketingu Orkla Foods Česko a Slovensko.

Na špici v udržitelnosti

V nedávno zveřejněné zprávě Governance Group byla skupina Orkla zařazena mezi nejlepší firmy kótované na burze v Oslu, které poskytují informace o řešení problémů souvisejících s ochranou životního prostředí.  

"Jsme jedna z pouhých deseti společností, které uspokojivě zveřejňují data ke klasifikaci společností podle environmentálních cílů EU," řekla ředitelka pro oblast udržitelnosti skupiny Orkla Ellen Behrensová.

Sedm cílů pro potravinářský sektor

"Chceme se ujmout vedoucí role při prosazování udržitelnosti a uděláme vše, co je v našich silách, abychom přispěli k udržitelnému rozvoji potravinářského sektoru. Již dříve jsme si stanovili vlastní ambiciózní cíle a naše snahy ještě posílíme závazkem plnit Kodex chování EU,“ uvedl prezident a generální ředitel skupiny Orkla Jaan Ivar Semlitsch.