Orkla - Foods česko a Slovensko

28. 06. 2021

Pomoc pro jižní Moravu

Přírodní katastrofa na Hodonínsku nás hluboce lidsky zasáhla. V postižených obcích bydlí také někteří naši kolegové, kteří utrpěli značné materiální škody (naštěstí žádnou zdravotní újmu). Mnoho našich zaměstnanců se již zapojilo do finanční pomoci charitativním organizacím, za což jim patří velké díky.

Pomoc pro jižní Moravu
Pomoc pro jižní Moravu
Aktuálně zjišťujeme situaci na místě, abychom mohli zvolit co nejúčinnější pomoc nejen postiženým kolegům, ale všem lidem v regionu. V této chvíli vezou hasiči z Babic naše potraviny záchranářům a obyvatelstvu poškozených vesnic. Další zásilka bude následovat. 
Děkujeme všem, kteří pomáhají, a přejeme hodně sil v následujících dnech.