Orkla - Foods česko a Slovensko

03. 08. 2020

Polévky Do hrnečku Vitana s nízkou uhlíkovou stopou

Značka Vitana uvádí jako první na českém trhu označení Výrobek šetrný k planetě. Nízká uhlíková stopa byla spočítána u instantních svačinových polévek, další výrobky budou následovat.

Polévky Do hrnečku Vitana s nízkou uhlíkovou stopou
Polévky Do hrnečku Vitana s nízkou uhlíkovou stopou

Změna klimatu a její dopad na zhoršování životního prostředí není lhostejné ani většině českých spotřebitelů. Nedávno provedený průzkum agentury Kantar zjistil, že životní prostředí se snaží chránit 93 procent Čechů a 66 procent si myslí, že změnu klimatu ovlivňuje výroba potravin nebo chov zvířat.

 

Svoji odpovědnost v této oblasti si uvědomuje také výrobce potravin Orkla Foods Česko a Slovensko, který se zaměřil na snižování uhlíkové stopy již od roku 2014. Za pět let se mu podařilo ve své byšické provozovně snížit uhlíkovou stopu při výrobě o 55 procent. Další aktivitou v rámci ochrany životního prostředí je dosažení nízké uhlíkové stopy u svých výrobků. Prvními produkty, které si zaslouží označení logem Výrobek šetrný k planetě, jsou všechny instantní polévky značky Vitana.

 

Naše aktivita polévkami do hrnečku nekončí. Už počítáme uhlíkovou stopu také pro polévky na vaření a stále se snažíme snižovat dopad našich výrobků na klima. Třeba tak, že hledáme řešení pro ekologičtější obaly. Věříme, že náš přístup inspiruje i další výrobce potravin a produktů šetrných
k planetě bude postupně přibývat,
“ říká Magdalena Šodorová z oddělení marketingu Orkla Foods Česko a Slovensko, která je zodpovědná za kategorii polévek značky Vitana.

 

Šetrná svačina

Vitanské instantní polévky do hrnečku mají nižší uhlíkovou stopu než například banán, ovocný jogurt nebo houska se sýrem. Za tím stojí zejména nízké náklady na dopravu a skladování, minimální odpad při zpracování zeleniny a využití elektřiny z obnovitelných zdrojů. Podrobnosti k danému výrobku si mohou zákazníci zobrazit pomocí chytrého telefonu a augmentované reality. Stačí jen namířit telefon na logo Výrobek šetrný k planetě na obalu polévky. Certifikáty s výpočty uhlíkové stopy pro každou polévku pak najdou na stránkách www.vyrobeksetrnykplanete.cz.

 

Výši uhlíkové stopy počítá CI2

Za vznikem loga Výrobek šetrný k planetě stojí analýza neziskové organizace CI2, o.p.s., která se zaměřuje na problematiku udržitelného rozvoje. Její výpočet produktové uhlíkové stopy (PCF – Product Carbon Footprint) určuje celkové množství skleníkových plynů, které se uvolňují během životního cyklu určitého výrobku či služby.