Orkla - Foods česko a Slovensko

25. 08. 2022

Odborník na výpočet uhlíkové stopy Lars Lundahl nás navštívil v Praze

Lars Lundahl je odborník na environmentální problematiku výrobních provozů, působící už 7 let na pozici Environmental Manager v Orkla Foods Sverige v Malmo. Předtím řešil stejnou oblast 10 let pro Tetra Pak. Minulý týden přijel do Prahy především s cílem, aby nám pomohl s novým kritériem klasifikace produktů - uhlíkovou stopou.

Odborník na výpočet uhlíkové stopy Lars Lundahl nás navštívil v Praze
Odborník na výpočet uhlíkové stopy Lars Lundahl nás navštívil v Praze
On je totiž v Orkla tím, kdo nástroj na její měření u produktů vyvinul a nejlépe tedy ví, jak ho efektivně a správně využít. Lars spolu s Šárkou Drábkovou (Sustainability Program Manager) a Vladimírem Mackem (Ředitel vývoje produktů) strávili 3 dny velmi intenzivní spolupráce, která byla přínosná pro všechny zúčastněné strany.

„Jsem Larsovi nesmírně vděčná, že přijel a objasnil nám řadu záležitostí. Bez jeho pomoci a rad bychom klasifikovali několikanásobně déle," říká Šárka Drábková, která má u nás celou oblast udržitelnosti na starosti, a dodává: „ I z hlediska vývoje je teď pro kolegy mnohem jasnější, jak postupovat, abychom snížili naši uhlíkovou stopu produktů, a tím i dopad našich výrobků na životní prostředí.“ 

Dalším důvodem návštěvy Larse v Praze byla práce s Dashbordem, který ukazuje, jak jsme na tom se snižováním emisí souvisejících hlavně s nakupovanými surovinami a obaly. Proběhla proto prezentace a velmi živá diskuse s Milanem Baťhou a Radkem Ohnoutkem z oddělení Nákupu, jejímž výstupem byly akční kroky, které je z naší strany třeba podniknout.  

Rozhovor

Lars Lundahl: V Orkla umíme u každého produktu spočítat jeho dopad na klima v celém výrobním procesu 

Mohl byste prosím jednoduše vysvětlit, co je uhlíková stopa produktu? 

Klimatická (neboli uhlíková) stopa produktu je vliv emisí skleníkových plynů vyloučených v průběhu celého životního cyklu produktu nebo jeho definované části. 

Proč bychom se měli zajímat o uhlíkovou stopu? 

Produkce potravin představuje celosvětově více než jednu třetinu globálních emisí skleníkových plynů a tyto emise se musí výrazně snížit, aby se omezilo globální oteplování. V Orkla souvisí většina námi vyprodukovaných emisí s výrobou surovin, které používáme v našich produktech. Abychom pochopili a snížili náš dopad, musíme analyzovat naši uhlíkovou stopu v celém výrobním řetězci. 

Jak v Orkla měříme uhlíkovou stopu? 

V Orkla máme nástroj pro výpočet našeho dopadu na klima pokrývající celý řetězec od výroby primárních surovin až po hotový produkt. 

Je uhlíková stopa to jediné, co nás trápí a zajímá ve vztahu k našemu vlivu na životní prostředí, nebo existují další důležité aspekty našeho fungování? 

Klimatické změny jsou jistě velkou výzvou a prioritou. Ale zabýváme se také dalšími oblastmi - ochranou biologické rozmanitosti, využitím vody, energií a nakládáním s odpady. 

Pokud bychom byli uhlíkově neutrální společností, znamená to, že naše výroba je ekologicky udržitelná?

Ne, udržitelnost ve vztahu k životnímu prostředí je širší téma, než vliv na klima, a tak k tomu také musíme přistupovat. Musíme přispívat k tomu, aby voda, oceány, naše Země a její biologická rozmanitost – globální statky, na kterých všichni závisíme – byly chráněny a obnovovány. 

Jak lze nejvíce snížit uhlíkovou stopu společností jako jsme my? Jaké jsou hlavní cesty?

To, co určuje naši klimatickou stopu, je skutečně hlavně to, co prodáváme - naše produktové portfolio. Musíme tedy vzít klima v úvahu v naší strategii portfolia a vývoji produktů a upřednostňovat suroviny a produkty, které mají co nejmenší klimatickou stopu. Kromě toho musíme spolupracovat s dodavateli a klást na ně stejné požadavky, abychom snížili dopad i u materiálů, které nakupujeme. 

Co Vás přivedlo do Prahy? 

Orkla Foods Česko & Slovensko je velká společnost s širokým portfoliem produktů a je důležitá pro dosažení klimatických cílů skupiny Orkla. Chci se dozvědět více o vašich aktivitách a podpořit práci kolegů na klasifikaci produktů z hlediska jejich uhlíkové stopy. Důležité je také zjistit, jak nová verze našeho výpočetního nástroje klimatických dopadů v Orkla funguje v praxi, v konkrétní obchodní jednotce.