Orkla - Foods česko a Slovensko

08. 02. 2023

Informace o projektu NPO - Fotovoltaický systém

Projekt NPO - Fotovoltaický systém - Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001743) je spolufinancován Evropskou unií.

Informace o projektu NPO - Fotovoltaický systém
Informace o projektu NPO - Fotovoltaický systém

Projekt žadatele Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. je realizovaný ve Zlínském kraji. Cílem projektu je instalace fotovoltaického zdroje a navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. V rámci způsobilých výdajů dojde k pořízení technologie Fotovoltaického systému bez akumulace energie.